نارام سه شنبه 1395/08/18 11:20 قبل از ظهر نظرات ()
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
شب گذشت و سحر فراز آمد
دیده‌ی من هنوز بیدار است
در دلم چنگ می‌زند اندوه
جانم از فرط رنج ، بیمار است

شب گذشت و کسی نمی‌داند
که گذشتش ، چه کرد با دل من
آن سرانگشت‌ها که عقل گشود ،
نگشود ، ای دریغ ! مشکل من

چیست این آرزوی سردرگم
که به پای خیال می‌بندم ؟
ز چه پیرایه‌های گوناگون
به عروس محال می‌بندم ؟

همچو خاکسترم به باد دهد
آخر این آتشی که جان سوزد
دامن اما نمی‌کشم ، کآتش
سوزدم ، لیک مهربان سوزد ...

═══════ * ═══════
❖ #سیمین_بهبهانی