نارام دوشنبه 1395/12/2 12:31 بعد از ظهر نظرات ()


════════════════
آن نردبازِ عشق که جان در نبرد باخت ،
بردی نمی‌کنند حریفانِ نرد او

═══════ * ═══════
❖ #شهریار