نارام چهارشنبه 1395/12/4 10:30 قبل از ظهر نظرات ()


════════════════
کُلَه جا ماندش اینجا و نیامد دیگرش از پی
نیاید فی المثل آری گرش افتد کلاه اینجا

═══════ * ═══════
❖ #شهریار