نارام یکشنبه 1394/12/2 02:00 بعد از ظهر نظرات ()
من نمی‌گویم زیان کن یا به فکر سود باش
ای ز فرصت بیخبر ! در هرچه باشی زود باش

---
سیلاب سرشكم همه گر یك مژه بالد
تا خانه‌ی خورشید ، خطر داشته باشد !

---
مپسند كه امروز من گمشده‌فرصت
در كشمكش وعده‌ی فردای تو افتم

---
مرگ می‌خندد به فهمِ غافل من تا ابد
بی تو گر یک لحظه خود را زنده باور می‌كنم

---
به هر دامی از آرزو ، دانه‌ایست
گرفتار خویش‌اند صیادها !
---
رنگ‌ها داشت بهار من و ما ، لیک چه سود ؟
گلِ این باغ نخندید به کام دل ما



#بیدل_دهلوی