نارام یکشنبه 1394/12/9 11:48 قبل از ظهر نظرات ()
رفتی به چمن ، لیک قفس گشت نصیبت
غیر از قفس ، ای مرغ گرفتار ! چه دیدی ؟

---
خیال آشنایی بر دلم نگذشته بود اول
نمی‌دانم چه دستی طرح کرد این آشنایی را !

---
با قضا ، چیره‌زبان نتوان بود
که بدوزند ، گَرَت صد دهن است !

---
خیالِ کَژ ، به کار کژ گواهی‌ست
سیاهی هر کجا باشد ، سیاهی‌ست#پروین_اعتصامی