نارام دوشنبه 1394/12/24 10:21 قبل از ظهر نظرات ()


════════════════
یا رب! ز کَرم دری به رویم بگشا
راهی که در او نجات باشد، بنما...
═══════ * ═══════
❖ #ابوسعید_ابوالخیر