نارام دوشنبه 1394/12/24 10:33 قبل از ظهر نظرات ()


════════════════
آن روز که آتش محبت افروخت،
عاشق، روشِ سوز ز معشوق آموخت

از جانب دوست سرزد این سوز و گداز
تا درنگرفت شمع، پروانه نسوخت
═══════ * ═══════
❖ #ابوسعید_ابوالخیر