نارام شنبه 1394/11/10 12:58 بعد از ظهر نظرات ()
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════

نسیما! جانب بُستان گذر کن
بگو آن نازنین شمشادِ ما را:

به تشریفِ قدومِ خود، زمانی
مشرّف کن خراب‌آباد ما را

────────────────
چیست از این خوب‌تر، در همه آفاقْ کار؟
دوست به نزدیک دوست، یار به نزدیک یار

دوست برِ دوست رفت، یار به نزدیک یار
خوش‌تر از این در جهان، هیچ نبوده‌ست کار

═══════ * ═══════
❖ #ابوسعید_ابوالخیر