نارام شنبه 1394/11/10 01:45 بعد از ظهر نظرات ()
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════

بس که جستم تا بیابم من از آن دلبر نشان
تا گمان اندر یقین، گم شد یقین اندر گمان!

تا که می‌جستم ندیدم، تا بدیدم گم شدم
گمشده، گم‌کرده را هرگز کجا یابد نشان؟

در خیال من نیامد، در یقینم هم نبود
بی‌نشانی که صواب آید از او دادن نشان

در حقیقت چون بدیدم، زو خیالی هم نبود
عاشق و معشوق من بودم، ببین این داستان

────────────────
مدتی هست که ما از خُمِ وحدت مستیم
شیشه‌ی کثرتِ این طایفه را بشکستیم

اینکه گویند فنا هست، غلط می‌گویند
تا خدا هست در این معرکه، ما هم هستیم

═══════ * ═══════
❖ #ابوسعید_ابوالخیر