نارام یکشنبه 1394/11/11 10:35 قبل از ظهر نظرات ()
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════

وای ای مردم! داد ز عالم برخاست
جرم او کند و عذر مرا باید خواست؟!

────────────────
جایی که حدیث تو کند خندانم،
خندان خندان به لب برآید جانم!

────────────────
گر آنچه بگفته‌ای، به پایان نبری
گر شیر شوی، ز دست ما جان نبری!

────────────────
با خلق، هر کَرم که کُنَد هم خدا کند
باشد که ناگهی، نگهی هم به ما کند

────────────────
تو چو صاحبِ عطایی، طلبِ من ‌است از تو
چو تو غالبی به هر کس، به تو خویش می‌سپارم

═══════ * ═══════
❖ #ابوسعید_ابوالخیر