نارام جمعه 1395/01/20 12:58 بعد از ظهر نظرات ()
آنان که محیطِ فضل و آداب شدند
در جمع کمال ، شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

---

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد
در پای اجل ، بسی جگرها خون شد

کس نآمد از آن جهان که پرسم از وی
کاحوال مسافرانِ عالم چون شد
؟


#خیام