نارام جمعه 1395/01/20 01:02 بعد از ظهر نظرات ()
این قافله‌ی عمر عجب می‌گذرد
دریاب دمی که با طرب می‌گذرد

ساقی ! غم فردای حریفان چه خوری ؟
پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد

---

تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد ؟
چند از پیِ هر زشت و نکو خواهی شد ؟

گر چشمه‌‌ی زمزمی و گر آب حیات
آخر به دلِ خاک فرو خواهی شد#خیام