نارام جمعه 1395/01/20 01:04 بعد از ظهر نظرات ()
گر یک نفست ز زندگانی گذرد
مگذار که جز به شادمانی گذرد

هشدار ! که سرمایه‌ی سودای جهان
عمر است ، چنان کَش گذرانی ، گذرد

---

ای دل !‌ غم این جهان فرسوده مخور
بیهوده نِه‌ای ، غمان بیهوده مخور

چون بوده گذشت و نیستْ نابوده پدید
خوش باش ، غم بوده و نابوده مخور#خیام