نارام جمعه 1395/01/20 01:06 بعد از ظهر نظرات ()
تا چند اسیر عقل هر روزه شویم ؟
در دهر ، چه صد ساله چه یک‌روزه شویم

در دِه تو به کاسه مِی ، از آن پیش که ما
در کارگه کوزه‌گران کوزه شویم

---

یک‌ چند به کودکی ، به استاد شدیم
یک چند به استادی خود شاد شدیم

پایانِ سخن شنو که ما را چه رسید :
از خاک در آمدیم و بر باد شدیم


#خیام