نارام یکشنبه 1395/01/22 09:26 قبل از ظهر نظرات ()
برخیز و مخور غم جهان گذران
بنشین و دمی به شادمانی گذران

در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به تو خود نیامدی از دگران#خیام