نارام یکشنبه 1395/01/22 09:43 قبل از ظهر نظرات ()
چون عهده نمی‌شود کسی فردا را
حالی خوش کن تو این دل شیدا را

---
ضایع مکن این دم ،‌ ار دلت شیدا نیست
کاین باقی عمر را بها پیدا نیست

---
هرگز غم دو روز ، مرا یاد نگشت
روزی که نیامده‌ست و روزی که گذشت

---
این کهنه جهان به کس نماند باقی
رفتند و رویم ، دیگر آیند و روند#خیام