نارام شنبه 1395/02/18 10:15 قبل از ظهر نظرات ()
صراف‌ سخن باش و سخن بیش مگو
چیزی که نپرسند ، تو از پیش مگو

---
بندگان را نبُود جز غم آزادی و من
پادشاهی کنم ار بنده‌ی "خویشت" خوانی
---
هر كه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
---
از دشمنان برند شکایت به پیش دوست
چون دوستْ دشمن است ، شکایت کجا بریم ؟!


#سعدی