نارام شنبه 1395/03/8 11:21 قبل از ظهر نظرات ()
گر دماغِ باغ نیز از بوی او آشفته نیست ،
پس چرا هر دم ز جای خود جَهَد باد صبا ؟!

---
فروغِ حُسنِ رویت کِی تواند دید هر بیدل ؟
دلی چون کوه می‌باید که بر تابد تجلی را

---
مدعی ! منعم مکن در عاشقی ، زیرا که نیست
عقل را با پیچ و تابِ زلفِ خوبان ، هیچ تاب

---
ز چه رو بر همه تابی و نتابی بر من ؟
آفتابا ! مَنَمَت خاک و بر این خاک ، بتاب

---
چون تو را شمع‌ صفت با همه کس رویی هست
من که پروانه‌ام ای شمع ! ز من روی متاب
---
تو آزادی و احوال گرفتاران نمی‌دانی
دل مسکین من با توست ؛ از او می‌پرس گهگاهی !

---
گفتم : رخ تو بینم ؟ گفتا : زهی تصور !
گفتم : به خواب جانا ! گفتا : به خواب بینی !

---
دین می‌خری به عشوه و دل می‌بری ز دست ؛
آری تو زین معامله بسیار می‌کنی !
---
گر کند میلِ وفایی ، باشَدَش با دیگران
ور جفایش در دل آید ، آن جفا بر ما کند !#سلمان_ساوجی