نارام چهارشنبه 1395/03/26 08:07 قبل از ظهر نظرات ()
من دوستدار تو و تو دشمن ، روا مدار
مهرِ مرا مقابله کردن به کینه‌ای

---
گم شد دل صد هزار عاشق
تو خود دل عاشقی نجویی !

---
زانتظارِ شبِ وصل تو مرا روز گذشت
می‌ندانم که چرا منتظر فردایی ؟!

---
عزیز مصر اگر ما را ملامت‌گر بود ، شاید
تو حُسنِ یوسفی داری و من مهرِ زلیخایی

---
جان بدادیم و برآنیم که حاصل نشود
دولت وصل تو ای دوست ! بدین آسانی !
---
بی روی تو روزم چو شب است و عجب این است
کاندیشه‌ی روی تو چراغ است شبم را

---
تا به معنی نظرم بر خط و رویت افتاد ،
عاشقم بر قلمِ قدرتِ صورتگرِ تو

---
هر که را عشق تو در بزمِ ازل ، جامی داد
گرچه مستی نکند ، تا به ابد مخمور است
---
عاشقِ بی‌دل بریزد جان خود در پای یار
ابر بر دریا فشانَد قطره‌ی باران خویش
---
وفا و مهر تو را من بدان جهان ببرم
گمان مبر که همین بود دوستداری من !


#سیف_فرغانی