نارام چهارشنبه 1395/03/26 08:18 قبل از ظهر نظرات ()در مدارس رفتم و کردم نظر در باب علم
آن همه فصلی‌ست بیرون از کتابِ روی تو !

#سیف_فرغانی