نارام چهارشنبه 1395/03/26 08:23 قبل از ظهر نظرات ()چون کوه ، گفتم دور از او بنشینم و ثابت شوم
بادِ هوای آن صنم ، چون کاهم از جا می‌بَرد !

من در میان بحر و بَر ، اندر تردد مانده‌ام
موجم برون می‌افکند ، سیلم به دریا می‌برد !

#سیف_فرغانی