نارام شنبه 1395/04/12 10:04 قبل از ظهر نظرات ()
در خواب هم ای کوفه ! نمی بینی از این پس
"اللهُ احد" از نفسِ ماه بریزد
دیگر سر این کوچه کسی نیست که هر شب
بارانی از الماس ، ته چاه بریزد

یک خاطره مانده‌ست از آن چاه و از آن ماه
از غربت شب‌های تو اما خبری نیست
تا بوی کباب از جگرِ کوچه بلند است ،
از نان و رطب‌های تو مولا ! خبری نیست

شوق ملکوت از ته چشمان تو پیداست
ای آینه‌ی حک شده بر سینه‌ی محراب
در عرش محمد (ص) به تماشای تو برخاست
ای واشده فرق تو در آیینه‌ی محراب

بعد از تو کسی نیست که با پُشته‌ی نانش
آرام بیاید درِ هر خانه ، شبانه
در دستِ یتیمان جهان کاسه‌ی صبر است
"ای تیر غمت را دل عشّاق نشانه"

هر شعر که در وصف تو خواندیم و شنیدیم
هر جرعه به نام تو شرابی ازلی بود
تا هست ، علی هست و علی هست و علی هست
تا بود ، علی بود و علی بود و علی بود ...#رضا_نیکوکار