نارام دوشنبه 1395/04/14 08:31 قبل از ظهر نظرات ()من کشته‌ی این عشقم و باید بگذارند
فردای جهان ، نام مرا بر سر کوچه !

#رضا_نیکوکار