نارام دوشنبه 1395/04/14 08:50 قبل از ظهر نظرات ()دور تو می‌گردند چون پروانه انگار
هر شب عطاردها ، زحل‌ها ، مشتری‌ها

#رضا_نیکوکار