نارام دوشنبه 1395/05/25 08:11 قبل از ظهر نظرات ()
در کار منِ درهم ، آخر نظری فرمای
بر حال من پر غم آخر نظری فرمای

تا کی بود این محنت ؟ تا چند کشم زحمت ؟
مردم ز غمت ، یکدم آخر نظری فرمای

خون جگرم خوردی ، جانم به لب آوردی
تا کی دهی ای جان ! دم ، آخر نظری فرمای

بس جان و دل مرده ، کز بوی تو شد زنده
بر نِه به دلم مرهم ، آخر نظری فرمای

در کار من بی‌دل ، نابوده به کام دل
یک لحظه در این عالم ، آخر نظری فرمای

گر زآنکه عراقی نیست شایسته‌ی زار تو
چون هست دلش محرم ، آخر نظری فرمای

---
مقصود دل عاشق شیدا همه او دان
مطلوب دل وامَق و عذرا همه او دان

بینایی هر دیده‌ی بینا همه او بین
زیبایی هر چهره‌ی زیبا همه او دان

یاری‌دهِ محنت‌زده مشناس جز او کس
فریادرس بی‌کسِ تنها همه او دان

در سینه‌ی هر غمزده پنهان همه او بین
در دیده‌ی هر دلشده پیدا همه او دان

هر چیز که دانی جز از او ، دان که همه اوست
یا هیچ مدان در دو جهان ، یا همه او دان

بر لاله و گلزار و گلت گر نظر افتد ،
گلزار و گل و لاله و صحرا همه او دان

ور هیچ چپ و راست ببینیّ و پس و پیش
پیش و پس و راست و چپ و بالا همه او دان

ور آرزویی هست به جز دوست ، تو را هیچ
بایَست عراقی ! و تمنا همه او دان ...#عراقی