نارام سه شنبه 1395/05/26 10:42 قبل از ظهر نظرات ()
ای جلالت فرشِ عزت جاودان انداخته
گوی در میدان وحدت کامران انداخته

رایتِ مهرِ جمالت لایزال افروخته
سایه‌ی چتر جلالت جاودان انداخته

تابِ انوارِ جمالت ، بهر اظهار کمال
پرتوی بر ظلمت‌آباد جهان انداخته

از فروغ روی خود ، روی زمین افروخته
پس بهانه بر چراغ آسمان انداخته

خود همه هستی شده وانگه برای روی پوش
نام هستی گه بر این و گه بر آن انداخته

چیست عالم بی‌فروغ آفتاب روی تو ؟
کمتر از هیچ است در کنجِ هوان انداخته

پیش از این بی‌تو جهان چون بود در کَتْمِ عدم ؟
هم بر آن حال است حالی همچنان انداخته

در بیابان عدم ، عالم سرابی بیش نیست
تشنگان را بهر سود اندر زیان انداخته

ظاهر و باطن توییّ و طالب و مطلوب ، تو
وآن دگر نامی‌ست اندر هر زبان انداخته

در محیط هستیَت عالم به جز یک موج نیست
باد تقدیرت به هر جانب روان انداخته

صد هزاران گوهر معنی و صورت ، هر نَفَس
موج این دریا به پیدا و نهان انداخته

باز دریای جلالت ناگهان موجی زده
جمله را در قعر بحر بی‌کران انداخته

جمله یک چیز است موج و گوهر و دریا ، ولیک
صورت هریک خلافی در میان انداخته

روی خود بنموده هر دم در هزاران آینه
در هر آیینه ، رُخت دیگر نشان انداخته

آفتابی در هزاران آبگینه تافته
پس به رنگ هر یکی تابی عیان انداخته

در همه صورت تویی و نیست خود صورت تو را
وین حقیقت حیرتی در رهروان انداخته

جمله یک نور است ، لیکن رنگ‌های مختلف
اختلافی در میان انس و جان انداخته

تا جمال تو نبینند بی‌نقاب انقلاب
بر رخ از غیرت ردای جاودان انداخته

یک کرشمه کرده با خود جنبشی عشق قدیم
در دو عالم این‌همه شور و فغان انداخته

در گلستان روی خود دیده به چشم بلبلان
غلغلی از بلبلان در گلْسِتان انداخته

یک سخن با خویشتن گفته وز آن هر ذره را
در زبان صد گونه تقدیر و بیان انداخته

آشکارا کرده اسرار تو هم گفتار تو
پس بهانه بر زبان ترجمان انداخته

گشته‌ام سرگشته از وصف کمال کبریات
ای کمال تو یقین را در گمان انداخته

تهمت دریا کشم خواهم که دریایی شوم
کاندر او موجی نباشد هر زمان انداخته

تا عراقی لنگر من شد در این دریای ژرف
کشتیِ سِیر مرا صد بادبان انداخته


#عراقی