نارام چهارشنبه 1395/05/27 09:11 قبل از ظهر نظرات ()
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
گفتم دل من ، گفت که خون کرده‌ی ماست
گفتم جگرم ، گفت که آزرده‌ی ماست

گفتم که بریز خون من ، گفت برو
کآزاد کسی بُود که پرورده‌ی ماست

────────────────
در دام غمت ، دلم زبون افتاده‌ست
دریاب که خسته بی‌سکون افتاده‌ست

شاید که بپرسی و دلم شاد کنی
چون می‌دانی که بی تو چون افتاده‌ست ؟

────────────────
معشوقه و عشق عاشقان ، یک نفس است
رو هم‌نفسی جو ، که جهان یک نفس است

با هم‌نفسی گر نفسی بنشینی ،
مجموع حیات عمر آن یک نفس است

────────────────
اول قدم از عشق ، سر انداختن است
جان باختن است و با بلا ساختن است

اول این است و آخرش دانی چیست ؟
خود را ز خودیِّ خود بپرداختن است

────────────────
ای دوست ! بیا که بی تو آرامم نیست
در بزم طرب بی‌تو مِی و جامم نیست

کام دل و آرزوی من دیدن توست
جز دیدن روی تو دگر کامم نیست

═══════ * ═══════
❖ #عراقی