نارام شنبه 1395/05/30 10:59 قبل از ظهر نظرات ()
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
دل‌سوختگان را خبر از عشق تو نیست
مشتاق هوا را اثر از عشق تو نیست

در هر دو جهان نیک نظر کرد دلم
زآن هیچ مقام برتر از عشق تو نیست

────────────────
چون سایه‌ی دوست بر زمین می‌افتد ،
بر خاکِ رَهَم ز رشک ، کین می‌افتد

ای دیده ! تو کام خویش ، باری ، بسِتان
روزیت که فرصتی چنین می‌افتد

────────────────
غم ، گردِ دلِ پُرهنران می‌گردد
شادی همه بر بی‌خبران می‌گردد

زنهار ! که قطبِ فلکِ دایره‌وار
در دیده‌ی صاحب‌نظران می‌گردد

═══════ * ═══════
❖ #عراقی