نارام شنبه 1395/05/30 10:55 قبل از ظهر نظرات ()


════════════════
حلقه‌ی امّید تا کِی بر درِ وصلش زنم ؟
دست لطفش این درِ بسته گشودی کاشکی

═══════ * ═══════
❖ #عراقی