نارام پنجشنبه 1395/06/25 08:52 قبل از ظهر نظرات ()
-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
من که باشم تا به خون من بیالایی تو دست ؟
این به دست من برآید گر تو فرمانی دهی !

────────────────
وآنجا که عاشقان را ، از صدق باز پرسند
بس عاشقِ مجازی کاندر جواب مانده !

────────────────
پادشاهانیم و ما را ملک نیست
لاجرم دَم با گدایی می‌زنیم !

────────────────
اشکم چو به صد زبان سخن گوید ،
راز دل خویش ، چون نهان دارم ؟

────────────────
نسیمی گر نمی‌یابم ز زلفِ یوسفِ قدسم
ندارم هیچ نومیدی که بوی پیرهن دارم

────────────────
گر بنالم ، صبر فرماید مرا
دل چو خون شد ، صبر تا چندی کند ؟!

────────────────
وصف خوبی او چه دانم گفت ؟
هرچه گویم ، هزار چندین است ...

────────────────
از رفته و نامده چه گویم ،
چون حاصل عمرم این زمان است ؟
────────────────
هر روز تا به شب چو ز عشق تو سوختم ،
هر شب چو شمعِ زار مرا تا سحر مسوز !

────────────────
گفتی که جهان به کام عطار است
من بی تو کجا سرِ جهان دارم ؟!
═══════ * ═══════
❖ #عطار