نارام پنجشنبه 1395/06/25 10:35 قبل از ظهر نظرات ()


════════════════
وطن تو از که جویم ؟ که تو در وطن نگنجی
خبر تو از که پرسم ؟ که تو در خبر نیایی

═══════ * ═══════
❖ #عطار