نارام پنجشنبه 1395/06/25 10:40 قبل از ظهر نظرات ()


════════════════
من با تو حساب‌ها بسی دارم و تو
دائم ز من و حساب من ، آزادی !

═══════ * ═══════
❖ #عطار