تبلیغات
شعرانه

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگباباطاهر - دوبیتی‌ها 9
چاپ این صفحه


دلا ! از دست تنهایی به جانم
ز آه و ناله‌ی خود در فغانم

شبان تار ، از درد جدایی
کند فریاد مغزِ استخوانم

---

غم عشق تو ، مادرزاد دارم
نه از آموزش استاد دارم

بدان شادم که از یمنِ غم تو
خراب‌آبادِ دلْ آباد دارم

---

الهی ! سوز عشقت بیشتر کن
دل ریشم ز دردت ریشتر کن

ازین غم گر دمی فارغ نشینم
به جانم صدهزاران نیشتر کن

---

عزیزان ! از غم و درد جدایی
به چشمانم نمانده روشنایی

به درد غربت و هجرم گرفتار
نه یار و همدمی ، نه آشنایی

---
دلی دارم خریدار محبت
کز او گرم است بازار محبت

لباسی دوختم بر قامت دل
ز پود محنت و تار محبت#باباطاهر

مورخ : چهارشنبه 1394/11/28 + 11:47 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

باباطاهر - دوبیتی‌ها 8
چاپ این صفحه


به سر ، غیر تو سودایی ندارم
به دل ، جز تو تمنایی ندارم

خدا داند که در بازار عشقت
به جز جان ، هیچ کالایی ندارم

---

غم عشقت ز گنج رایگان بِه
وصال تو ، ز عمر جاودان به

کفی از خاک کویت در حقیقت
خدا داند که از ملک جهان به

---

غمت در سینه‌ی من خانه دارد
چو جغدی جای در ویرانه دارد

فلک هم در دل تنگم نهد باز
هر آن اندُه که در انبانه دارد !

---

اگر دستم رسد بر چرخ گردون
از او پرسم که این چون است و آن چون ؟

یکی را می‌دهی صد ناز و نعمت
یکی را نان جو آلوده در خون

---
عزیزان ! موسم جوش بهار است
چمن پر سبزه ، صحرا لاله زار است

دمی فرصت غنیمت دان در این فصل
که دنیای دَنی بی‌اعتبار است#باباطاهر

مورخ : چهارشنبه 1394/11/28 + 11:34 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

باباطاهر - دوبیتی‌ها 7
چاپ این صفحه


نمی‌دانم دلم دیوانه‌ی کیست
کجا آواره و در خانه‌ی کیست

نمی‌دانم دل سر گشته‌ی من
اسیر نرگس مستانه‌ی کیست

---

پسندی خوار و زارم تا کی و چند ؟
پریشان روزگارم تا کی و چند ؟

تو که باری ز دوشم برنگیری
گَری سربارِ بارم تا کی و چند ؟

---

دلا ! غافل ز سبحانی چه حاصل ؟
مطیع نفس و شیطانی چه حاصل ؟

بوَد قدر تو افزون از ملائک
تو قدر خود نمیدانی چه حاصل

---

ز دلْ مهر تو ای مه ، رفتنی نیست
غم عشقت به هر کس گفتنی نیست

ولیکن شعله‌ی مهر و محبت
میان مردمان بنهفتنی نیست !

---
خدایا خسته و زارم از این دل
شب و روزان در آزارم از این دل

من از دل نالم و دل نالد از من !
ز من بستان که بیزارم از این دل#باباطاهر

مورخ : چهارشنبه 1394/11/28 + 11:22 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

باباطاهر - دوبیتی‌ها 6
چاپ این صفحه


غم عشقت بیابان‌ پرورم کرد
فراقت ، مرغ بی‌بال و پرم کرد

به من گفتی صبوری کن صبوری
صبوری ، طُرفه‌ خاکی بر سرم کرد !

---

سه درد آمد به جانم ، هر سه یک‌بار !
غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره دارد
غم یار و غم یار و غم یار

---

خوشا آنان‌ که سودای تو دارند
که سر ، پیوسته در پای تو دارند

به دل دارم تمنای کسانی
که اندر دل ، تمنای تو دارند

---

تو که دور از منی ، دل در برم نیست
هوایی غیر وصلت در سرم نیست

به جانت دلبرا کز هر دو عالم
تمنای دگر جز دلبرم نیست

---
دلم بی وصل تو شادی نبیند
ز درد و محنتْ آزادی نبیند

خراب‌آبادِ دلْ بی مَقدم تو
الهی هرگز آبادی نبیند !#باباطاهر

مورخ : چهارشنبه 1394/11/28 + 11:05 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

باباطاهر - دوبیتی‌ها 5
چاپ این صفحه


فلک ! در قصد آزارم چرایی ؟
گلم گر نیستی ، خارم چرایی ؟

تو که باری ز دوشم بر نداری
میان بارِ سربارم چرایی ؟

---

مرا نه سر ، نه سامان آفریدند
پریشانم پریشان آفریدند

پریشان خاطران رفتند در خاک
مرا از خاک ایشان آفریدند

---

چرا آزرده حالی ای دل ای دل ؟
همه فکر و خیالی ای دل ای دل ؟

بسازم خنجری دل را برآرم
ببینم تا چه حالی ای دل ای دل

---

مرا عشقت ز جانْ آذر برآرد
ز پیکرْ مشت خاکستر برآرد

نهال مهرت از دل گر ببُرّند
هزاران شاخه‌ی دیگر برآرد

---
بوَد درد من و درمانم از دوست
بود وصل من و هجرانم از دوست

اگر قصابم از تن وا کند پوست
جدا هرگز نگردد جانم از دوست#باباطاهر

مورخ : چهارشنبه 1394/11/28 + 10:56 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

باباطاهر - دوبیتی‌ها 4
چاپ این صفحه


به دریای غمت دل غوطه‌ور شد
مرا داغ فراقت بر جگر شد

ز مژگان خدنگت خورده‌ام تیر
که هر دم سوزِ دل زان بیشتر شد

---

هر آن‌کس مال و جاهش بیشتر شد
دلش از درد دنیا ریشتر شد

اگر بر سر نهی چون خسروان تاج
به شیرین جانت آخر نیشتر شد

---

هر آن‌کس عاشق است از جان نترسد
یقین از بند و از زندان نترسد

دل عاشق بوَد گرگ گرسنه
که گرگ از هی‌هی چوپان نترسد

---

اگر زرین کلاهی ، عاقبت هیچ
اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند
در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

---
تو که نوشم نِه‌ای ، نیشم چرایی ؟
تو که یارم نه‌ای ، پیشم چرایی ؟

تو که مرهم نه‌ای بر داغ ریشم
نمک‌ پاش دلِ ریشم چرایی ؟#باباطاهر

مورخ : چهارشنبه 1394/11/28 + 10:43 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

باباطاهر - دوبیتی‌ها 3
چاپ این صفحه


دلی نازک بِسان شیشه دارم
اگر آهی کشم ، اندیشه دارم

سرشکم گر بوَد خونین ، عجب نیست
من آن نخلم که در خون ریشه دارم

---

چرا دائم به خوابی ای دل ای دل ؟
ز غم در اضطرابی ای دل ای دل ؟

برو کنجی نشین ، شکر خدا کن
که شاید کام یابی ای دل ای دل

---

جدا از رویت ای ماه دل‌افروز
نه روز از شب شناسم نه شب از روز

وصالت گر مرا گردد میسر
همه روزم شود چون عید نوروز

---

ز کشتِ خاطرم جز غم نرویید
ز باغم جز گل ماتم نرویید

ز صحرای دل بی‌حاصل من
گیاه ناامیدی هم نرویید

---
ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هرچه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد#باباطاهر

مورخ : چهارشنبه 1394/11/28 + 10:31 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

باباطاهر - دوبیتی‌ها 2
چاپ این صفحه


دلی همچون دل نالان من نیست
غمی همچون غم هجران من نیست

اگر دریا ، اگر ابر بهاران
حریف دیده ی گریان من نیست

---

مکن کاری که پا بر سنگت آید
جهان با این فراخی تنگت آید

چو فردا نامه‌خوانان نامه خوانند
تو بینی نامه ی خود ، ننگت آید

---

غم عالم نصیب جان ما شد
به دور ما فراغت کیمیا شد

رسد آخر به درمان درد هر کس
دل ما بین که دردش بی دوا شد

---

عزیزا کاسه ی چشمم سرایت
میان هر دو چشمم جای پایت

از آن ترسم که غافل پا نهی تو
نشیند خار مژگانم به پایت

---
ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هرچه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد#باباطاهر

مورخ : چهارشنبه 1394/11/28 + 09:42 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام
کل صفحات : 3
1
2
3