تبلیغات
شعرانه

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگرهی معیری - شعروگرافی 3
چاپ این صفحه

گرچه خاموشم ولی آهم به گردون می‌رود
دود شمع کشته‌ام ؛ در انجمن پیچیده‌ام

#رهی_معیری


مورخ : سه شنبه 1395/05/5 + 11:45 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رهی معیری - شعروگرافی 2
چاپ این صفحه

به پای گلبنی جان داده‌ام اما نمی‌دانم
که می‌افتد به خاکم سایه‌ی گل یا نمی‌افتد !

#رهی_معیری


مورخ : سه شنبه 1395/05/5 + 11:26 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رهی معیری - شعروگرافی 1
چاپ این صفحه

نه عجب اگر به عالم اثری نماند از ما
که بر آسمان نبینی اثر از شهاب ماند

#رهی_معیری


مورخ : دوشنبه 1395/05/4 + 11:02 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

صائب تبریزی - شعروگرافی 3
چاپ این صفحه

طومار زندگی را ، طی می‌کند به یک شب
از شمع یاد گیرید آداب زندگانی ...

#صائب_تبریزی


مورخ : شنبه 1395/04/26 + 09:51 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

صائب تبریزی - شعروگرافی 2
چاپ این صفحه

به جز کسب هوا از من دگر کاری نمی‌آید
در این دریای پرآشوب ، پنداری حبابم من !

#صائب_تبریزی


مورخ : جمعه 1395/04/25 + 12:55 بعد از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رضا نیکوکار - شعروگرافی 3
چاپ این صفحه

دور تو می‌گردند چون پروانه انگار
هر شب عطاردها ، زحل‌ها ، مشتری‌ها

#رضا_نیکوکار


مورخ : دوشنبه 1395/04/14 + 09:50 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رضا نیکوکار - شعروگرافی 2
چاپ این صفحه

من کشته‌ی این عشقم و باید بگذارند
فردای جهان ، نام مرا بر سر کوچه !

#رضا_نیکوکار


مورخ : دوشنبه 1395/04/14 + 09:31 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رضا نیکوکار - شعروگرافی 1
چاپ این صفحه

چار دیوار اتاق از تو و عكست خالیست
یک به یک خاطره‌ها دور و برم می‌شكند

#رضا_نیکوکار


مورخ : یکشنبه 1395/04/13 + 10:43 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام