تبلیغات
شعرانه

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگرودکی - عکس‌نوشته
چاپ این صفحه

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی

#رودکی


مورخ : چهارشنبه 1395/02/1 + 10:38 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رودکی - قطعه
چاپ این صفحه


زمانه ، پندی آزادوار داد مرا
زمانه چون نگری ، سربه‌سر همه پند است

به روز نیک کسان ، گفت تا تو غم نخوری
بسا کسا که به روز تو آرزومند است

زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه
که را زبان نه به بند است ، پای در بند است ؟


#رودکی

مورخ : چهارشنبه 1395/02/1 + 10:22 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رودکی - مثنوی
چاپ این صفحه


هیچ شادی نیست اندر این جهان
برتر از دیدار روی دوستان

هیچ تلخی نیست بر دل ، تلخ‌تر
از فراق دوستان پر هنر


#رودکی

مورخ : چهارشنبه 1395/02/1 + 10:15 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رودکی - رباعیات 5
چاپ این صفحه


گر بر سر نفس خود امیری ، مردی
بر کور و کر ار نکته نگیری ، مردی

مردی نبود فتاده را پای زدن
گر دست فتاده‌ای بگیری ، مردی#رودکی

مورخ : چهارشنبه 1395/02/1 + 10:13 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رودکی - رباعیات 4
چاپ این صفحه


بر عشق توام ، نه صبر پیداست ، نه دل
بی روی توام ، نه عقل برجاست ، نه دل

این غم که مراست ، کوه قاف است ، نه غم
این دل که تراست ، سنگ خاراست ، نه دل !#رودکی

مورخ : چهارشنبه 1395/02/1 + 10:12 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رودکی - رباعیات 3
چاپ این صفحه


نامت شنوم ، دل ز فَرَح زنده شود
حال من از اقبال تو فرخنده شود

وز غیر تو هرجا سخن آید به میان
خاطر به هزار غم پراکنده شود#رودکی

مورخ : چهارشنبه 1395/02/1 + 10:06 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رودکی - رباعیات 2
چاپ این صفحه


بی روی تو ، خورشید جهان‌سوز مباد
هم بی ‌تو چراغ عالم‌افروز مباد

با وصل تو کس چو من بدآموز مباد
روزی که تو را نبینم ، آن روز مباد#رودکی

مورخ : چهارشنبه 1395/02/1 + 10:05 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رودکی - رباعیات 1
چاپ این صفحه


با آن که دلم از غم هجرت خون است
شادی به غم توام ،  ز غم افزون است

اندیشه کنم هر شب و گویم : یا رب
هجرانش چنین است ، وصالش چون است ؟!#رودکی

مورخ : چهارشنبه 1395/02/1 + 09:58 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام
کل صفحات : 2
1
2