تبلیغات
شعرانه

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگرحیم معینی کرمانشاهی - غزل‌ها 2
چاپ این صفحه


خوش‌ خبر می‌آیم ، ای غم ! از دلم پرواز كن
خرمنی گل را به دامن می‌كشم ، ره باز كن

روزگارا ! زآتشِ دل ، بند بندم سوختی
در نیِ جانم ، نوای تازه‌ای را ساز كن

بر لبم فریادها بود ای هنرپرور زمان !
روح خاموش مرا از نو سخن‌پرداز كن

این قلم در حسب حالم ، سخت سنگین‌ جوهر است
ای سرشکِ خوش‌سكوتم ! قصه‌ای ابراز كن

اشک من گل كرده ، ای طاووسِ خوش‌رفتارِ غم !
چترِ صد رنگت مبارک ، هرچه خواهی ناز كن

ای ترانه‌خوانِ خوش‌غوغا ! اگر بانگی زدی
گه‌گهی هم یاد من با نرگس شیراز كن

---
خورشید دگر نور دلاویز ندارد
مه ، پرتو ماتِ هوس‌ انگیز ندارد

در باد بهاری ز بس آشوبِ خزان است
گل وحشتی از غارت پاییز ندارد

آنكس كه ندارد هنر عشق و محبت
زو رحم مجویید كه این نیز ندارد !

آلوده‌ام اما همه شب غرق مناجات
با دوست ، سخن این‌همه پرهیز ندارد

گیتی همه اویست و هم او هیچ به جز لطف ،
از وسعِ نظر با من ناچیز ندارد

عاشق ز سرِ مستی اگر كرد خطایی
معشوق كه بحث گله‌آمیز ندارد

سرگرمی بازار جهان داد و ستدهاست
آن وامِ خداییست كه واریز ندارد ...#رحیم_معینی_کرمانشاهی

مورخ : یکشنبه 1395/03/9 + 01:09 بعد از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

رحیم معینی کرمانشاهی - غزل‌ها 1
چاپ این صفحه


مرغ محبتم من ، کِی آب و دانه خواهم ؟
با من یگانگی كن ، یار یگانه خواهم

شمعی فسرده هستم ، بی‌عشقْ مرده هستم
روشن گَرَم بخواهی ، سوز شبانه خواهم

افسانه‌ی محبت ، هر چند كس نخوانَد
من سرگذشت خود را پُر زین فسانه خواهم

بام و دری نبینم تا از قفس گریزم
بال و پری ندارم تا آشیانه خواهم

تا هر زمان به شكلی ، رنگی به خود نگیرم
جان و تنی رها از قید زمانه خواهم

مِی آنقدَر بنوشم تا در رهت چو بینم
مستی بهانه سازم ، گم‌كرده‌ خانه خواهم

---
من نگویم كه به درد دل من گوش كنید
بهتر آن است كه این قصه فراموش كنید

عاشقان را بگذارید بنالند همه
مصلحت نیست كه این زمزمه خاموش كنید

خون دل بود نصیبم ، به سر تربت من
لاله‌ افشان به طرب آمده مِی نوش كنید

بعد من سوگ مگیرید ، نیرزد به خدا
بهر هر زرد رخی ، خویش سیه‌پوش كنید

غیر غم ، دار و ندارم به جهان چیست مگر ؟
رشك كمتر به منِ هستی بر دوش كنید !

خط بطلان به سرِ نامه‌ی هستی بكشید
پاره این لوحِ سبک‌پایه‌ی مخدوش كنید

سخنِ سوختگان ، طرح جنون می‌ریزد
عاقلان ! گفته‌ی عشاق فراموش كنید#رحیم_معینی_کرمانشاهی

مورخ : شنبه 1395/03/8 + 12:59 بعد از ظهر ■■■ نویسنده : نارام
کل صفحات : 4
1
2
3
4