منوی اصلی
شعرانه
===♢{ آرشیو اشعار منتخب ایرانی }♢===
 • نارام جمعه 1394/11/9 11:35 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════

  از بیم رقیب، طُوفِ کویَت نکنم
  وز طعنه‌ی خلق، گفتگویت نکنم

  لب بستم و از پای نشستم، اما
  این نتوانم که آرزویت نکنم

  ────────────────
  عشق تو ز خاص و عام، پنهان چه کنم؟
  دردی که ز حد گذشت، درمان چه کنم؟

  خواهم که دلم به دیگری میل کند
  من خواهم و دل نخواهد، ای جان! چه کنم؟

  ────────────────
  یادت کنم ار شاد و اگر غمگینم
  نامت بَرم ار خیزم، اگر بنشینم

  با یاد تو خو کرده‌ام ای دوست! چنانْک
  در هرچه نظر کنم تو را می‌بینم

  ────────────────
  غمناکم و از کوی تو با غم نروم
  جز شاد و امیدوار و خرّم نروم

  از درگهِ همچون تو کریمی هرگز
  نومید کسی نرفت و من هم نروم

  ────────────────
  دانی که چه‌ها چه‌ها چه‌ها می‌خواهم؟
  وصل تو، منِ بی سر و پا می‌خواهم

  فریاد و فغان و ناله‌ام دانی چیست؟
  یعنی که تو را تو را تو را می‌خواهم

  ═══════ * ═══════
  ❖ #ابوسعید_ابوالخیر
  آخرین ویرایش: شنبه 1396/05/28 10:18 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام جمعه 1394/11/9 11:34 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════

  گر خاک تویی، خاک تو را خاک شدم
  چون خاک تو را خاک شدم، پاک شدم

  غم، سوی تو هرگز گذری می‌نکند؛
  آخر چه غمت از آنکه غمناک شدم؟!

  ────────────────
  آن‌ را که حلال‌زادگی، عادت و خوست
  عیب همه مردمان به چشمش نیکوست

  معیوب، همه عیب کسان می‌نگرد؛
  از کوزه همان برون تراود که در اوست

  ────────────────
  آزرده‌ترم، گرچه کم‌آزار‌ترم
  بی‌یارترم، گرچه وفادارترم

  با هرکه وفا و صبر، من کردم بیش
  سبحان الله!‌ به چشم او خوارترم

  ────────────────
  از جمله‌ی دردهای بی‌درمانم
  وز جمله‌ی سوزِ داغِ بی‌پایانم

  سوزنده‌تر آن است که چون مردمِ چشم
  در چشم منیّ و دیدنت نتوانم

  ────────────────
  بی روی تو رایِ استقامت نکنم
  کس را به هوای تو ملامت نکنم

  در جستنِ وصل تو اقامت نکنم
  از عشق تو توبه تا قیامت نکنم

  ═══════ * ═══════
  ❖ #ابوسعید_ابوالخیر
  آخرین ویرایش: شنبه 1396/05/28 10:17 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام جمعه 1394/11/9 11:11 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════

  دل جای تو شد، وگرنه پُرخون کنمش
  در دیده تویی، وگرنه جیحون کنمش

  امّیدِ وصال توست جان را، ور نه
  از تن به هزار حیله بیرون کنمش

  ────────────────
  در باغ کجا روم که نالد بلبل؟
  بی تو چه کنم جلوه‌ی سرو و سنبل؟

  یا قدِّ تو هست آنچه می‌دارد سرو
  یا روی تو هست آنچه می‌دارد گل

  ────────────────
  گر با غم عشق، سازگار آید دل
  بر مرکبِ آرزو سوار آید دل

  گر دل نبُود، کجا وطن سازد عشق؟
  ور عشق نباشد، به چه کار آید دل؟

  ────────────────
  با اهل زمانه آشنایی مشکل
  با چرخِ کهن، ستیزه‌رایی مشکل

  از جان و جهان، قطع نمودن آسان
  در هم زدنِ دل به جدایی مشکل

  ────────────────
  هرچند به صورت از تو دور افتادم
  زنهار! مبر ظن که شدی از یادم

  در کوی وفای تو اگر خاک شوم،
  زآنجا نتواند که رُباید بادم

  ═══════ * ═══════
  ❖ #ابوسعید_ابوالخیر
  آخرین ویرایش: شنبه 1396/05/28 10:17 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام پنجشنبه 1394/11/8 10:44 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════

  دل، جز رهِ عشق تو نپوید هرگز
  جان، جز سخن عشق نگوید هرگز

  صحرای دلم، عشق تو شورستان کرد
  تا مهرِ کسی در آن نروید هرگز

  ────────────────
  در دل دردی‌ست از تو پنهان که مپرس
  تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس

  با این همه حال و در چنین تنگ‌دلی،
  جا کرده محبت تو، چندان که مپرس

  ────────────────
  اندر صف دوستان ما باش و مترس
  خاکِ درِ آستان ما باش و مترس

  گر جمله جهان قصد به جان تو کنند،
  فارغ‌ْ دل شو، از آنِ ما باش و مترس

  ────────────────
  گر قُرب خدا می‌طلبی، دلجو باش
  واندر پس و پیشِ خلق، نیکوگو باش

  خواهی که چو صبح صادق‌القول شوی،
  خورشیدصفت با همه‌کس یک‌رو باش

  ────────────────
  شاهی‌ طلبی، برو گدای همه باش
  بیگانه ز خویش و آشنای همه باش

  خواهی که تو را چو تاج بر سر دارند،
  دست همه گیر و خاک پای همه باش

  ═══════ * ═══════
  ❖ #ابوسعید_ابوالخیر
  آخرین ویرایش: شنبه 1396/05/28 10:17 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام پنجشنبه 1394/11/8 10:21 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════

  در باغ رَوم، کوی توام یاد آید
  بر گل نگرم، روی توام یاد آید

  در سایه‌ی سرو، گر دمی بنشینم
  سروِ قدِ دلجوی توام یاد آید

  ────────────────
  گفتم چشمم، گفت به راهش می‌دار
  گفتم جگرم، گفت پُر آهش می‌دار

  گفتم که دلم، گفت چه داری در دل؟
  گفتم غم تو، گفت نگاهش می‌دار!

  ────────────────
  یا رب! در دل، به غیر خود جا مگذار
  در دیده‌ی من، گَردِ تمنا مگذار

  گفتم گفتم ز من نمی‌آید هیچ
  رحمی رحمی؛‌ مرا به من وا مگذار

  ────────────────
  با یارِ موافق، آشنایی خوش‌تر
  وز همدمِ بی‌وفا، جدایی خوش‌تر

  چون سلطنتِ زمانه بُگذاشتنی‌ست،
  پیوند به مُلکِ بینوایی خوش‌تر

  ────────────────
  آگاه بِزی ای دل و آگاه بمیر
  چون طالب منزلی تو در راه بمیر

  عشق است بسانِ زندگانی، ور نه
  زینسان که تویی، خواه بزی، خواه بمیر

  ═══════ * ═══════
  ❖ #ابوسعید_ابوالخیر
  آخرین ویرایش: شنبه 1396/05/28 10:16 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام پنجشنبه 1394/11/8 10:20 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════

  در چنگِ غم تو، دل سرودی نکند
  پیش تو، فغان و ناله سودی نکند

  نالیم به ناله‌ای که آگه نشوی
  سوزیم به آتشی که دودی نکند!

  ────────────────
  در عشق تو گاه بت‌پرستم گویند
  گه رِند و خراباتی و مستم گویند

  این‌ها همه از بهرِ شکستم گویند
  من شاد به اینکه هرچه هستم گویند

  ────────────────
  گفتار دراز، مختصر باید کرد
  وز یارِ بدآموز، حذر باید کرد

  در راه نگار، کشته باید گشتن
  وآنگاه، نگار را خبر باید کرد

  ────────────────
  عاشق که غمِ جان خرابش نرود
  تا جان بُود، از جان تب و تابش نرود

  خاصیّتِ سیماب بُود عاشق را
  تا کشته نگردد اضطرابش نرود!

  ────────────────
  هرگز دلم از یاد تو غافل نشود
  گر جان بشود، مهر تو از دل نشود

  افتاده ز روی تو در آیینه‌ی دل،
  عکسی که به هیچ وجه زائل نشود

  ═══════ * ═══════
  ❖ #ابوسعید_ابوالخیر
  آخرین ویرایش: شنبه 1396/05/28 10:16 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام چهارشنبه 1394/11/7 11:37 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════

  از شبنم عشق، خاک آدم گِل شد
  شوری برخاست، فتنه‌ای حاصل شد

  سرنشتر عشق، بر رگِ روح زدند
  یک قطره‌ی خون چکید و نامش دل شد

  ────────────────
  این عمر به ابر نوبهاران مانَد
  این دیده به سیل کوهساران ماند

  ای دوست! چنان بِزی که بعد از مردن
  انگشت گَزیدنی به یاران ماند

  ────────────────
  تا ولوله‌ی عشق تو در گوشم شد،
  عقل و خِرد و هوش، فراموشم شد!

  تا یک ورق از عشق تو از بر کردم،
  سیصد ورق از علم، فراموشم شد!

  ────────────────
  زآن پیش که طاقِ چرخ اعلا زده‌اند
  وین بارگهِ سپهر مینا زده‌اند،

  ما در عدم‌آبادِ ازل خوش خفته
  بی ما، رقمِ عشق تو بر ما زده‌اند

  ────────────────
  عاشق همه‌دم فکرِ غمِ دوست کند
  معشوق، کرشمه‌ای که نیکوست کند

  ما جرم و گنه کنیم و او لطف و کَرم؛
  هرکس چیزی که لایق اوست کند

  ═══════ * ═══════
  ❖ #ابوسعید_ابوالخیر
  آخرین ویرایش: شنبه 1396/05/28 10:16 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام چهارشنبه 1394/11/7 11:23 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════

  در سلسله‌ی عشق تو جان خواهم داد
  در عشق تو ترکِ خانمان خواهم داد

  روزی که تو را ببینم ای عمر عزیز!
  آن روز یقین بدان که جان خواهم داد

  ────────────────
  در وصل، ز اندیشه‌ی دوری فریاد
  در هجر، ز دردِ ناصبوری فریاد

  افسوس ز محرومیِ دوری افسوس
  فریاد ز درد ناصبوری فریاد

  ────────────────
  ما را نبُود دلی که خرّم گردد
  خود بر سر کوی ما، طَرب کم گردد!

  هر شادیِ عالم که به ما روی نهد
  چون بر سر کوی ما رسد، غم گردد!

  ────────────────
  از واقعه‌ای تو را خبر خواهم کرد
  وآن را به دو حرف مختصر خواهم کرد

  با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
  با مهر تو سر ز خاک برخواهم کرد

  ────────────────
  خواهی که تو را دولتِ ابرار رسد
  مپْسند که از تو بر کس آزار رسد

  از مرگ میَندیش و غمِ رزق مخور
  کین هر دو به وقت خویش، ناچار رسد

  ═══════ * ═══════
  ❖ #ابوسعید_ابوالخیر
  آخرین ویرایش: شنبه 1396/05/28 10:15 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 5 1 2 3 4 5
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic