منوی اصلی
شعرانه
===♢{ آرشیو اشعار منتخب ایرانی }♢===
 • نارام پنجشنبه 1395/06/25 11:40 قبل از ظهر نظرات ()


  ════════════════
  من با تو حساب‌ها بسی دارم و تو
  دائم ز من و حساب من ، آزادی !

  ═══════ * ═══════
  ❖ #عطار
  آخرین ویرایش: شنبه 1395/06/27 09:59 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام پنجشنبه 1395/06/25 11:35 قبل از ظهر نظرات ()


  ════════════════
  وطن تو از که جویم ؟ که تو در وطن نگنجی
  خبر تو از که پرسم ؟ که تو در خبر نیایی

  ═══════ * ═══════
  ❖ #عطار
  آخرین ویرایش: شنبه 1395/06/27 10:00 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام پنجشنبه 1395/06/25 09:52 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════
  من که باشم تا به خون من بیالایی تو دست ؟
  این به دست من برآید گر تو فرمانی دهی !

  ────────────────
  وآنجا که عاشقان را ، از صدق باز پرسند
  بس عاشقِ مجازی کاندر جواب مانده !

  ────────────────
  پادشاهانیم و ما را ملک نیست
  لاجرم دَم با گدایی می‌زنیم !

  ────────────────
  اشکم چو به صد زبان سخن گوید ،
  راز دل خویش ، چون نهان دارم ؟

  ────────────────
  نسیمی گر نمی‌یابم ز زلفِ یوسفِ قدسم
  ندارم هیچ نومیدی که بوی پیرهن دارم

  ────────────────
  گر بنالم ، صبر فرماید مرا
  دل چو خون شد ، صبر تا چندی کند ؟!

  ────────────────
  وصف خوبی او چه دانم گفت ؟
  هرچه گویم ، هزار چندین است ...

  ────────────────
  از رفته و نامده چه گویم ،
  چون حاصل عمرم این زمان است ؟
  ────────────────
  هر روز تا به شب چو ز عشق تو سوختم ،
  هر شب چو شمعِ زار مرا تا سحر مسوز !

  ────────────────
  گفتی که جهان به کام عطار است
  من بی تو کجا سرِ جهان دارم ؟!
  ═══════ * ═══════
  ❖ #عطار
  آخرین ویرایش: پنجشنبه 1395/06/25 11:35 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام چهارشنبه 1395/06/24 11:47 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════
  آوازِ خروسِ صبح در سمع افتاد
  آتش ز فروغ باده در شمع افتاد

  برخیز و صبوح کن که چون ابرِ بهار
  از خنده‌ی صبح ، گریه بر جمع افتاد

  ────────────────
  بلبل همه شب شرحِ وصالت می‌خوانْد
  مَه ، طلعتِ خورشیدِ کمالت می‌خواند

  گل ، پیش رخ تو صد ورق بازگشاد
  وز هر ورق ، آیتِ جمالت می‌خواند

  ────────────────
  در عشق اگر جان بدهی ، جان این است
  ای بی سر و سامان ! سر و سامان این است

  گر در ره او ، دل تو دردی دارد ،
  آن درد نگه دار که درمان این است

  ────────────────
  پروانه به شمع گفت : یارم باشی ؟
  گفتا که : اگر کشته‌ی زارم باشی ؛

  در رو به میان آتش و پاک بسوز
  گر می‌خواهی که در کنارم باشی

  ────────────────
  در عشق تو از نفع و ضرر ننْدیشم
  چون شمع ز سوزِ پا و سر نندیشم

  چون هیچ دگر نیست مرا جز غم تو
  تا هست غمت ، چیز دگر نندیشم

  ═══════ * ═══════
  ❖ #عطار
  آخرین ویرایش: چهارشنبه 1395/06/24 11:50 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام چهارشنبه 1395/06/24 11:44 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════
  زآنگه که مرا سوی تو آهنگ افتاد
  صبر از دلِ من هزار فرسنگ افتاد

  هر کز دهنِ تو یک شکر کرد سوال
  تا در نگریست ، در دَمی تَنگ افتاد

  ────────────────
  ای عشقِ رُخت واقعه‌ی مشکل من
  بی‌حاصلی از فراقِ تو حاصل من

  از سنگدلیّ تو دلم می‌سوزد
  ای کاش بسوختی دلت بر دل من

  ────────────────
  جانا ! تو کجایی که نیازم بینی
  وین ناله‌ی شب‌های درازم بینی

  از ضعف چنانم که نیایم در چشم
  گر بازآیی ، مدان که بازم بینی

  ────────────────
  تا کی سخن لطیف نیکو گویم ؟
  تا چند ز جان و نفس بدخو گویم ؟

  چون نیست کسی که راز من بِنیوشد ،
  در دل کشتم ، تا همه با او گویم ...

  ────────────────
  بر باطل نیست گر دلم دیوانه‌ست
  زیرا که تو شمعی و دلم پروانه‌ست

  قصه چه کنم که هر که بودند همه ،
  در تو نرسیدند و دگر افسانه‌ست

  ═══════ * ═══════
  ❖ #عطار
  آخرین ویرایش: چهارشنبه 1395/06/24 11:47 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام چهارشنبه 1395/06/24 11:11 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════
  خورشیدِ رُخت ، ملک جهان می‌بخشد
  دُرّ سخنت ، گنج نهان می‌بخشد

  صد جان یابم از غم عشقت هر روز
  گویی که غم عشق تو ، جان می‌بخشد

  ────────────────
  دوش آمد و گفت : ای شب و روزت غم من !
  هرگز نشوی تا تو "تویی" ، همدم من

  من خورشیدم ، تو سایه‌ای بر سر خاک
  تا محو نگردی ، نشوی محرم من

  ────────────────
  از زلفِ شکن بر شکنت می‌ترسم
  وز نرگسِ مستِ پُر فَنَت می‌ترسم

  من می‌خواهم که راه گیرم در پیش
  از غمزه‌ی چشمِ رهزنت می‌ترسم

  ────────────────
  اندیشه‌ی ابروی تو پیوسته مراست
  وز حلقه‌ی زلفت ، دلِ بشکسته مراست

  چون خطّ تو رسته‌ست و دهانت بسته ،
  عشقی‌ست که بر رسته و بر بسته مراست

  ────────────────
  عشقت به هزار پادشاهی ارزد
  وصلِ تو ز ماه تا به ماهی ارزد

  آن را که رُخی بُود بدین زیبایی
  انصاف بده که هرچه خواهی ارزد

  ═══════ * ═══════
  ❖ #عطار
  آخرین ویرایش: چهارشنبه 1395/06/24 11:44 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام سه شنبه 1395/06/23 10:02 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════
  عشق تو که همچو شمع می‌سوخت مرا
  بی‌صبریِ پروانه درآموخت مرا

  هجر تو به رایگان ، گرانم بخرید
  تا آتش سودای تو بفروخت مرا

  ────────────────
  چون کس نرسد به وصل دلخواه ای دل !
  تو هم نرسی ؛ چند کنی آه ای دل ؟!

  می‌پنداری که ره توان بُرد بدو
  هرگز نتوان بُرد بدو راه ای دل !

  ────────────────
  چون مرغ دلم به دامِ هستی در شد
  چندان که تپید ، بند محکم‌تر شد

  وز بی‌صبریّ و بی‌قراری ، جانم
  از بس که بسوخت ، جمله خاکستر شد

  ────────────────
  چون یار نمی‌کند همی یاد از من
  برخاست چو زیرِ چنگ ، فریاد از من

  مشکل کاری که اوفتاده‌ست مرا
  من بنده‌ی یار و یار ، آزاد از من

  ────────────────
  جانا ! نظری در دل درویشم کن
  یا چاره‌ی جانِ چاره‌اندیشم کن

  این می‌دانم که خاک می‌باید شد ؛
  گر خاک کنی ، خاکِ رهِ خویشم کن

  ═══════ * ═══════
  ❖ #عطار
  آخرین ویرایش: سه شنبه 1395/06/23 10:04 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
 • نارام سه شنبه 1395/06/23 09:59 قبل از ظهر نظرات ()
  -------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
  ════════════════
  خون شد همه جان‌ها و جگرها همه ریش
  وآگاه نگشت ، هیچ کس از کم و بیش

  خوش خوش بِشنو حدیثِ خویش ای درویش !
  از پس منشین که کار داری در پیش

  ────────────────
  شیر اجلت چو در کمین خواهد بود ،
  در خاک فتادنت یقین خواهد بود

  در دور زمان ، مساز املاک و بدان
  قسمت ز زمان ، دو گَزْ زمین خواهد بود

  ────────────────
  رفتی و مرا خار شکستی در دل
  در دیده نِه‌ای ، اگرچه هستی در دل

  بر خاک تو برخاست دلِ پُرخونم
  کز دیده برفتی و نشستی در دل

  ────────────────
  این شیوه مصیبت که مرا اکنون است ،
  چون شرح توان داد که حالم چون است ؟

  هر اشک که از دیده‌ی من می‌ریزد
  گر بشکافی ، هزار دریا خون است

  ────────────────
  چون دیده سپید شد ، نظر چند کنیم ؟
  چون راه سیه گشت ، سفر چند کنیم ؟

  زآنجا که نشان نیست ، نشان چند دهیم ؟
  وآن را که خبر نیست ، خبر چند کنیم ؟

  ═══════ * ═══════
  ❖ #عطار
  آخرین ویرایش: سه شنبه 1395/06/23 10:02 قبل از ظهر
  ارسال دیدگاه
تعداد صفحات : 5 1 2 3 4 5
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic