ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگمحتشم کاشانی - تک‌بیت‌هایی برگزیده از اشعار 2
چاپ این صفحه


-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
گفته بودی می‌کنم با محتشم روزی وفا
شاه خوبان ! وعده کردیّ و وفا کی می‌کنی ...

────────────────
چند سویت نگرم ؟ عشوه‌ی چشمی بنما
عشوه‌ی چشم نباشد گرهِ ابرویی !

────────────────
من آن نیَم که نهم پا ز حد برون ، ورنه
میانه‌ی من و سرحدِ وصل یک قدم است

────────────────
انگیختم غباری و آزردمش به جان
خاکم به سر ببین که چه کردم به جان خود

────────────────
من ز تقصیر تو رسوای دو عالم نشدم
شهره‌ی عشق تو رسواتر از این می‌باید

────────────────
یاری یاران مرا از یار دور افکنده است !
کافرم گر بعد از این یاری کنم الّا به یار

────────────────
دی که بهر قتل می‌کردی شمار عاشقان ،
من یقین کردم که پیشت در حسابی نیستم !

────────────────
چه کنی امیدوارم به بقای صحبت ای گل ؟!
تو که پای بر صُراحی زدی و قدح شکستی

═══════ * ═══════
❖ #محتشم_کاشانی

مورخ : چهارشنبه 1395/10/22 + 12:01 بعد از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

محتشم کاشانی - تک‌بیت‌هایی برگزیده از اشعار 1
چاپ این صفحه


-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
کسی ز روی چنان ، منع چون کند ما را
خدا برای چه داده‌ست چشم بینا را ؟!

────────────────
دیدیم چشم جادوی آن مَه شبی به خواب
اما دگر به چشم ندیدیم خواب را !

────────────────
رنج را از تنِ مایل به اجل دور افکند
مژده‌ی پرسش او بس که به دل شور انداخت

────────────────
از غمزه‌ی پر فن تو پیداست
کیفیّت صلح و صورت جنگ !

────────────────
محتشم ! نزد خِرد تنگ فضایی‌ست جهان
کز قناعت من دلتنگ بدان ساخته‌ام

────────────────
تاب دیدار تو چون آورم ای غیرت حور !؟
من که نادیده مَه روی تو ، شیدا گشتم

────────────────
تو آن صیاد بی‌قیدی که با قیدم رها کردی
من آن صیدم که هرجا می‌روم در دام صیادم

────────────────
هیچ زخمی نزد آن غمزه که کاری نفتاد !
من افتاده چه گویم ز کدام افتادم ؟!
────────────────
با وجود جلوه‌ی تو ، خلق حیران من‌اند
بس که حیران گشته‌ام بر قد رعنای تو من

────────────────
به زبانِ جور ممکن بُود امتحان عاشق
تو به تیغم آزمودی و همان در امتحانی !
═══════ * ═══════
❖ #محتشم_کاشانی

مورخ : چهارشنبه 1395/10/22 + 11:57 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

شاطر عباس صبوحی - تک‌بیت‌هایی برگزیده از اشعار
چاپ این صفحه


-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
من که تا صبح ، دعاگوی تو هستم همه شب
چه شود گر تو به دشنام کنی یاد مرا ؟!

────────────────
مریض عشق را نبْود دوایی غیر جان دادن
مگر وصل تو سازد چاره ، درد انتظارم را

────────────────
سرو را با تو چه نسبت ؟ مه نو را چه نشان ؟
قامتی مُعتدل و طلعت زیباست تو را

────────────────
روز ماه رمضان ، زلف میفشان که فقیه
بخورد روزه‌ی خود را به گمانش که شب است !

────────────────
شاهکاری هست هر صنعتگری را در جهان ؛
شاهکار آفرینش ، خلقت زیبای توست

────────────────
از بس که نظر بر گُلِ رخسار تو دارم ،
شد شهره به هر شهر که خورشید پرستم !

────────────────
تو در نماز جماعت مرو ؛ که می‌ترسم
کُشی امام و بپاشی صف نماز از هم !

────────────────
مرا هوای پریدن نبود از پی طوبی ؛
بهشتِ روی تو دیدم ، از آشیانه پریدم
────────────────
شرحی از یوسف گمگشته‌ی خود گر بدهم ،
شهرت گریه‌ی یعقوب ، مسلّم شکنم !

────────────────
به خواب دیده‌ام آن چشم نیم‌خوابش دوش ؛
گمان مبر که رَود دیده‌ام به خواب امشب ...
═══════ * ═══════
❖ #شاطر_عباس_صبوحی

مورخ : چهارشنبه 1395/09/24 + 09:06 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

کلیم کاشانی - تک‌بیت‌هایی برگزیده از اشعار
چاپ این صفحه


-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
سرو را دانی چرا آزاد می‌گویند خلق ؟
زآن که دامان تعلق زین چمن برچیده است ...

────────────────
گر به قسمت قانعی ، بیش و کم دنیا یکی‌ست
تشنه گر یک جرعه خواهد ، کوزه و دریا یکی‌ست

────────────────
قسم به ذوقِ محبت که دشمنی مرض است
علاج سینه‌ی خود کن ، اگر عدو داری ...

────────────────
این همسفران پشت به مقصود روانند
شاید که بمانم قدمی پیش‌تر افتم !

────────────────
گرچه این ره را به سر طی می‌کنم همچون قلم ،
سرنوشت تازه‌ای هر گام در راه من است ...

────────────────
طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی
یا همتی ؛ که از سر عالم توان گذشت ...

────────────────
کام دنیا را برای اهل دنیا واگذار ؛
جغد را ارزانی آن گنجی که در ویرانه است

────────────────
گلی که بوی وفایی در این چمن ندهد ،
به قدر ، کم ز خسِ آشیانِ بلبل شد
────────────────
صاحب آوازه در اقلیم گمنامی منم ؛
نام خود را از زبان هیچکس نشنیده‌ام !

────────────────
بنای عهد ، همین بر شکستن است تو را
غنیمت است که بر یک قرار می‌مانی !
═══════ * ═══════
❖ #کلیم_کاشانی

مورخ : شنبه 1395/09/6 + 11:34 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

سیمین بهبهانی - تک‌بیت‌هایی برگزیده از اشعار
چاپ این صفحه


-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
چشم و روی او با هم سازگار و من حیران
 کاین سپیدی بخت است ، آن سیاهیِ جادوست ؟!

────────────────
حالم ای چشمه‌ی جوشنده ! به شب می‌دانی
که خود از سنگ سیه بستر و بالین داری

────────────────
تو که خود عاشق و دیوانه‌ی یار دگری
کی خبر از دل دیوانه‌ی سیمین داری ؟

────────────────
با آنهمه دلداده ، دلش بسته‌ی ما شد
ای من به فدای دل دیوانه‌پسندش

────────────────
خیال او چو درآمد به کلبه‌ام شب تار
زبان شکر گشودم ز بخت روشن خویش

────────────────
خورشید بهمنی تو و لطفت مدام نیست
اما خوشم به مرحمت گاه گاه تو

────────────────
عاقل که منعم می‌کند زین شیوه‌ی دیوانگی ،
گر گویمش وصفی از او ، ترسم که مجنونش کنم !

────────────────
دل همچو پرستویی ، هر دم به دیاری شد
آخر چه شدش حاصل ، زین دربه‌دری عمری ؟
────────────────
از گفتگوی خلق مخور غم ، که گاهگاه
ابر سیه به چهره‌ی مهتاب می‌دود

────────────────
ای که چون صدف ما را در کنار پروردی
با گهرفروشانم ، از چه آشنا کردی ؟
═══════ * ═══════
❖ #سیمین_بهبهانی

مورخ : یکشنبه 1395/08/23 + 11:02 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

قاآنی - تک‌بیت‌هایی برگزیده از اشعار
چاپ این صفحه


-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
هیچکس را به جهان ، مهر تو باقی نگذاشت
حالی از کینه پی قتل که پرداخته‌ای ؟

────────────────
چه خلاف است ندانم که میان من و توست
کآنچه بر مهر فزایم ، تو به جور افزایی !

────────────────
ز چشمم هرچه ‌خون بارد ، رقیب افسانه پندارد
نهیب موج دریا را چه داند مرد صحرایی ؟

────────────────
گر به تیغم بکشی زار و به خونم بکشی ،
من نه انکار کنم چون تو بدان کار خوشی

────────────────
چنین که نرگس بیمار تو ربوده دلم ،
سلامتم همه زین پس بُود به بیماری !

────────────────
طلب از خدای کردم که بمیرم ار نیایی
تو نیامدی و ترسم که در این طلب بمیرم !

────────────────
نه علاج می‌فرستی ، نه هلاک می‌پسندی
چو مریضِ روزِ بحران همه‌دم در انقلابم !

────────────────
بر من و یاران ، شب یلدا گذشت
بس که ز زلف تو سخن رفت دوش
────────────────
غم ، صد هزار مرتبه گرد جهان بگشت
جز من نیافت همدمی از خلق روزگار !

────────────────
ریخت خونم به جفا یار و خوشم قاآنی !
که مرا کامی اگر بود به عالم ، این بود ...
═══════ * ═══════
❖ #قاآنی

مورخ : دوشنبه 1395/07/26 + 09:10 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

اصغر عظیمی‌ مهر - تک‌بیت‌هایی برگزیده از اشعار
چاپ این صفحه


-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
هرچند كه از هر وجب‌ات خاطره دارم
ای "شهرِ پر از شایعه" ! ویران شوی ای كاش !

────────────────
اگرچه ماجرای عشق ما ، شبیه قصه‌هاست
اساس قصه نیز روی داستان واقعیست !

────────────────
من قطاری خارج از ریلم ، ولی حس می‌كنم
اینكه هر شب از درونم یک مسافر می‌رود !

────────────────
عاشقت کم نیست اما بین عاشق‌های تو
من همیشه بوده‌ام چون گاو پیشانی سفید !

────────────────
مثل رودِ سر به‌ زیری در مسیر دشت‌ها
درد ، جای خویش را در هر دلی وا می‌کند

────────────────
با زبان خوش بیا ! نگذار مجبورت كنم !
گاه كارآمدتر از هر منطقی ، زور است ! زور !

────────────────
آنچنان فاصله‌ای نیست میان من و تو
گاه برداشتن یک قدم اما سخت است

────────────────
لنگ‌لنگان شهر را ما با عصاهایی سفید
بارها گشتیم ، اما هیچ بینایی نبود !
────────────────
دوزخی هستم ؛ نترسانید من را از عذاب !
عبرت خلقم خودم ! قوم ثمود و عاد چه ؟!

────────────────
ای کاش جهان شهر بزرگی شود و
رسم سفر از اساس برچیده شود ...
═══════ * ═══════
❖ #اصغر_عظیمی_مهر

مورخ : یکشنبه 1395/07/11 + 09:22 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام

عطار - تک‌بیت‌هایی برگزیده از اشعار
چاپ این صفحه


-------- ‍‍‍{ ✿❀✿ } --------
════════════════
من که باشم تا به خون من بیالایی تو دست ؟
این به دست من برآید گر تو فرمانی دهی !

────────────────
وآنجا که عاشقان را ، از صدق باز پرسند
بس عاشقِ مجازی کاندر جواب مانده !

────────────────
پادشاهانیم و ما را ملک نیست
لاجرم دَم با گدایی می‌زنیم !

────────────────
اشکم چو به صد زبان سخن گوید ،
راز دل خویش ، چون نهان دارم ؟

────────────────
نسیمی گر نمی‌یابم ز زلفِ یوسفِ قدسم
ندارم هیچ نومیدی که بوی پیرهن دارم

────────────────
گر بنالم ، صبر فرماید مرا
دل چو خون شد ، صبر تا چندی کند ؟!

────────────────
وصف خوبی او چه دانم گفت ؟
هرچه گویم ، هزار چندین است ...

────────────────
از رفته و نامده چه گویم ،
چون حاصل عمرم این زمان است ؟
────────────────
هر روز تا به شب چو ز عشق تو سوختم ،
هر شب چو شمعِ زار مرا تا سحر مسوز !

────────────────
گفتی که جهان به کام عطار است
من بی تو کجا سرِ جهان دارم ؟!
═══════ * ═══════
❖ #عطار

مورخ : پنجشنبه 1395/06/25 + 08:52 قبل از ظهر ■■■ نویسنده : نارام
کل صفحات : 3
1
2
3